24-02-2014

Geschiedenis

In het jaar 2000 ben ik begonnen met het verzamelen van genealogische gegevens over mijn familie en "de Bree" in het algemeen. Ik wist maar weinig over de verdere familie.
In de beginperiode heb ik via internet vaak Amerikaanse bronnen geraadpleegd. De bekendste daarvan was Family Search. Een enorme database gevuld met allerlei familienamen van over de gehele wereld.

Buiten die database is on line ook een grote bibliotheek te raadplegen [Family History Library in Salt Lake City te Utah (USA)]. In die catalogus kwam ik een boekwerk tegen met als titel: "Genealogie De Bree / Van Linschoten". Het boekwerk is samengesteld door Pieter Blink te Groningen.
Na vele omzwervingen ben ik met hem in contact gekomen. Door hem heb ik in de beginperiode mijn gegevens kunnen aanvullen.

Ik kwam er al gauw achter dat mijn voorouders uit Woudenberg kwamen en dat zij, al voor de invoering van de verplichte achternaam, "de Bree" als achternaam hadden.
Later merkte ik dat dit het zoeken naar oudere gegevens vergemakkelijkt.

In het jaar 2003 kreeg ik een exemplaar in handen van het tijdschrift van de Stichting Oud Woudenberg.
In dat nummer (nr 1 van 2003) stond een artikel over oude Woudenbergse families. De aflevering betrof de familienaam De Bree. Een samenvatting hiervan is op deze site te vinden.

Er bestaan vele families "De Bree". Dat wil nog niet zeggen dat het allemaal directe familie is. De Woudenbergerse tak heeft zich in de loop der jaren aardig over Nederland verspreid. In het verleden zijn er velen van Woudenberg naar Amersfoort vertrokken. Van daar uit naar Eemnes, maar ook naar diverse plaatsen in Friesland.
Omdat ik het vermoeden heb dat de Schalkwijkse tak een relatie heeft met die uit Woudenberg, heb ik er voor gekozen ook deze te publiceren.

Bent u zelf een "De Bree" of komt deze achternaam in uw familie voor en bent u ook ge´nteresseerd? Neem dan contact met mij op via . Wellicht kunnen er gegevens worden uitgewisseld.
Er staan veel meer families in mijn database dan hier gepubliceerd worden.

In de afgelopen periode zijn er in Nederland meer en meer databases met genealogische gegevens op internet beschikbaar gekomen. Vele streek-, stads- en provincie archieven zijn te raadplegen. Steeds meer archieven stellen niet alleen de indexering ter beschikking, maar geven u ook online toegang tot de aktes door deze in de vorm van scans - soms gratis - aan te bieden.
Kijk voor een overzicht met internetadressen op de Link-pagina op deze site.
[Help mij deze links bij de tijd te houden en geef vooral de niet-werkende door. Ook wijzigingen of nieuwe zijn welkom].

Omhoog Terug