Stamreeks: >1000 >221 >649 >936 >549

27-03-2012

562   

Gertje Jacobs de Bree * 27-09-1821 te Dantumadeel 29-09-1897 te Dantumadeel,
dochter van Jacob Cornelis de Bree en Trijntje Wiegers van der Ploeg

X 17-10-1844 te Dantumadeel

Sjoerd Sikkes Haalstra * 06-04-1816 te Dantumawoude 28-02-1898 te Dantumadeel,
zoon van Sikke Baukes Haalstra en Jantje Sjoerds [Haalstra]

 
Kinderen:
 
  1. Sikke [Sjoerds] Haalstra * 21-02-1845 te Dantumadeel (Driesum) 19-12-1911 te Leens X 06-05-1875 te Dantumadeel met Jeltje Oebeles de Boer * 08-11-1850 te Twijzel, gemeente Achtkarspelen, dochter van Oebele Tjeerds de Boer en Dieuwke Hendriks Veenstra
  2. Trijntje [Sjoerds] Haalstra * 26-04-1846 te Dantumadeel 11-09-1846 te Dantumadeel
  3. Trijntje Haalstra * 06-09-1847 te Dantumadeel 27-11-1914 te Dantumadeel X 10-06-1882 te Tietjerksteradeel met Jacobus Kornelis Dijkstra * 15-05-1844 te Oostermeer, gemeente Tietjerksteradeel, zoon van Kornelis Jans Dijkstra en Jitske Dirks Zandstra
  4. Jacob Haalstra * 05-03-1849 te Dantumadeel 30-12-1930 te Dantumadeel [ongehuwd]
  5. Jantje [Sjoerds] Haalstra * 21-01-1857 te Dantumadeel 07-09-1859 te Dantumadeel
  6. Jantje Haalstra * 26-12-1860 te Dantumadeel (Driesum) X 22-05-1897 te Achtkarspelen met Folkert de Graaf * 01-04-1866 te Twijzel, zoon van Jan Folkerts de Graaf en Antje Annes Lourens
1
Wordt ook Geertje Jacobs genoemd (Akte van overlijden nr 134 van 30-09-1897).