Stamreeks: >1000 >221 >649 >936 >549

21-10-2018

564   

Lijsbert Jacobs de Bree * 15-06-1828 te Driesum, gem. Dantumadeel 09-07-1874¹ te Westergeest, gem. Kollumerland en Nieuwkruisland,
dochter van Jacob Cornelis de Bree en Trijntje Wiegers van der Ploeg

X 13-05-1847 te Dantumadeel

Date Dates Loonstra * 5-03-1821 te Driesum, gem. Dantumadeel 25-08-1891 te Westergeest, gem. Kollumerland en Nieuwkruisland,
zoon van Date Dates Loonstra en Antje Roelofs Dantuma

 
Kinderen:
 
  1. N.N. Loonstra * 05-01-1848 Westergeest, gem. Kollumerland [M] (levenloos geboren)
  2. Antje Loonstra * 30-12-1849 Kollumerland (Westergeest) 10-03-1921 te Kollumerland X 17-05-1890 te Kollumerland met Hermanus van der Meulen * 08-12-1835 te Kollumerland 25-05-1919 te Kollumerland, zoon van Ringer van der Meulen en Trijntje de Wit
  3. Jacob Loonstra * 09-12-1857 te Kollumerland (Westergeest) 26-07-1934 te Dantumadeel X 15-05-1879 te Dantumadeel met Ytje Sijes van der Veen * 12-10-1855 te Achtkarspelen (Twijzel) 9-11-1937 te Dantumadeel, dochter van Sije Haitzes van der Veen en Baukje Jans Lourens
  4. Wessel Loonstra * 17-01-1861 te Westergeest, gemeente Kollumerland 21-04-1930 te Dennenoord (Zuidlaren) X 16 mei 1885 te Kollumerland met Gertje Raap * 09-02-1864 te Driesum, gemeente Dantumadeel, dochter van Roelof Adrianus Raap en Grietje Sybrens de Vries
  5. Kornelus Loonstra * 13-05-1864 te Kollumerland (Westergeest) 31-10-1918 te Kollumerland X 18-05-1889 te Kollumerland met Baukje van der Woude * 26-06-1865 te Dantumadeel (Veenwouden), dochter van Sije Willems van der Woude en Fokeltje Johannes Wybenga
1
De moeder van Lijsbert is in de overlijdensakte (aktenr 82) als Trijntje Ploegsma opgenomen.