Stamreeks: >1000 >221 >649 >936 >548

09-06-2010

567   

Jantje Hendriks de Bree * 10-08-1837 te Dantumadeel 30-10-1910 te Dantumadeel,
dochter van Hendrik Cornelis de Bree en Baukje Gooitsens Siebesma

X 14-05-1870 te Dantumadeel

Sybren Hendriks Veenstra * 03-01-1835 te Dantumadeel 31-01-1911 te Dantumadeel,
zoon van Hendrik Johannes Veenstra en Jitske Sytses Ros

 
Kinderen:
 
  1. Hendrik [Sybrens] Veenstra * 30-09-1870 te Dantumadeel 01-01-1871 te Dantumadeel
  2. Baukje Veenstra * 12-10-1871 te Dantumadeel 07-07-1918 te Dantumadeel X 11-05-1898 Dantumadeel met Rommert de Bree * 25-05-1875 te Dantumawoude, gemeente Dantumadeel, zoon van Cornelis Hendriks de Bree en Jantje Rommerts Kiersma
  3. Jitske Veenstra * 11-01-1874 te Akkerwoude, gemeente Dantumadeel X 10-05-1902 te Dantumadeel met Thijs Woudsma * 16-01-1870 te Murmerwoude 29-12-1942 te Dantumadeel, zoon van Harmen Thijsses Woudsma en Grietje Hendriks Postmus
  4. Antje [Sybrens] Veenstra * 08-06-1876 te Dantumadeel 03-02-1878 te Dantumadeel
  5. Hendrik Veenstra * 20-11-1879 te Akkerwoude, gemeente Dantumadeel X 27-05-1909 met Sytske van der Zwaag * 04-09-1880 te Akkerwoude, gemeente Dantumadeel, dochter van Jan Martens van der Zwaag en Trijntje Louws van der Zwaag
 
De kinderen zijn te vinden onder nummer 555