Stamreeks: 1000 >221

06-12-2021

935   

Frans Janz de Bree¹ ~ 28-02-1717 te Woudenberg
zoon van Jan Jansz de Bree en Hendrijn Frans van Dam

X 10-07-1740 NG te Woudenberg

Jantje Rijersz² van de Haar ~ 19-02-1713 NG te Leersum, dochter van Reinier Gerrits en Jannetje Aerts

 
Kinderen:
 
  1. Jan de Bree ~ 18-09-1740 te Woudenberg (get. Hendrijntje Reijers)
  2. Reijer de Bree³ ~ 09-09-1742 te Amersfoort 4
  3. Aartje [Fransse] de Bree 1022
  4. Hendrijntje de Bree ~ 10-04-1746 te Amersfoort 4
  5. Reijer de Bree ~ 17-11-1747 te Amersfoort 4
  6. Hendrik de Bree ~ 03-11-1750 te Amersfoort
  7. Hendrijn de Bree ~ 03-09-1752 te Amersfoort 4
  8. Willem de Bree ~ 23-05-1754 te Amersfoort
  9. Hendrina5 de Bree ongehuwd: 991 en gehuwd: 184
1
Van het trouwboek zijn diverse versies in omloop. In de ene (originele?) versie heeft Frans Janz de achternaam: de Bree. In het andere ("dubbel"?) wordt hij aangeduid als "de Breien". In het doopboek van 1740 wordt hij "den Breien" genoemd.
2
Is gedoopt als Johanna [doopboek Leersum 1699-1733, te vinden op www.vpnd.nl] en heet in de trouwakte Jantje Rijersz [van de Haer]. Noch uit de doopinschrijving, noch uit de naamgevingen van de kinderen is met zekerheid vast te stellen of dit daadwerkelijk de juiste grootouders zijn. De namen Aartje en Reijer doen het wel vermoeden.
3
In het doopboek [NG Amersfoort] staat zijn moeder niet vermeld.
4
In "Kosten Begraven 1735-1796" NG Amersfoort (Boek 48a-n) komt in de periode 1740-1758 vier keer de aanduiding "ki van Frans de Bree" voor.
Op grond van de naamgeving bij latere geboorten zou het de volgende kinderen kunnen betreffen: Reijer op 14-05-1745; Hendrijntje op 10-08-1747; Hendrijn op 22-04-1756 en Reijer op 10-06-1758.
5
Komt voor ook als Henderina en Hendrijntje.