Stamreeks: >1000 >221 >649 >936

16-06-2017

1058   

Theunis Cornelis de Bree * 19-06-1785 ~ 10-07-1785 te Dantumawoude 11-12-1819 te Dokkum,
zoon van Cornelis Gerrits de Bree en Peternel van As

X 04-08-1805 [OT 09-06-1805] te Oosternijkerk

Ymkje Jitzes [Kalsbeek]¹ * 21-01-1782 ~ 10-03-1782 NG te Berum, gem Tietjerksteradeel² 02-03-1821 te Dokkum,
dochter van Jitse Hanses [Kalsbeek] en Wijpkje Freerks

 
Kinderen:
 
  1. Jitze de Bree 551
  2. Jan de Bree 1435
  3. Wybe / Wiebe de Bree [de Pree] * 23-12-1816 te Dokkum 14-04-1825 ³ te Dokkum
1
Bron: Friesland, Naamsaanneming 1811 - te Bergum.
In de overlijdensaktes van Theunis Cornelis en van Wiebe wordt de naam Kalfsbeek gebruikt. In de huwelijksakte van Jitze (1838) wordt weer Kalsbeek gebruikt. In de huwelijksakte van Jan (1841) wordt zijn moeder uitsluitend Ymkje Jitzes genoemd. Op de akte van overlijden van Ymkje Jitzes wordt geen achternaam vermeld.(Dokkum 1821 nr 23).
2
Bron: Doopboek Bergum 1679-1683, 1689-1811
3
Wiebe overlijdt op achtjarige leeftijd in het Weeshuis van Dockum, gelegen in Wijk C nr 55 (Dokkum 1825 Akte B 7).