Stamreeks: >1000 >221 >649 >936 >1058

02-01-201502-10-2020

551   

Jitze de Bree * 01-04-1812¹ te Dokkum 5-01-1887 te Weststellingwerf,
zoon van Theunis Cornelis de Bree en Ymkje Jitzes Kalfsbeek

X 09-01-1838 te Weststellingwerf

Johanna Keiser² * 15-12-1816 te Groningen 08-12-1879 te Noordwolde, gem. Weststellingwerf,
dochter van Tonnis Sikkes Keiser en Geessien Free

 
Kinderen:
 
  1. Geesje de Bree³ * 03-12-1837 te Weststellingwerf 16-12-1837 te Weststellingwerf
  2. Cornelis4 Jetzes de Bree 543
  3. Geesje de Bree 1356
  4. Imkje de Bree * 28-11-1845 te Weststellingwerf 16-10-1848 te Weststellingwerf
  5. Imkje de Bree 561
  6. Theunis de Bree 471
  7. Aaltje de Bree 591
1
Jitze de Bree is nooit ingeschreven in de Burgelijke Stand. Zijn vader Theunis Cornelis de Bree was schipper en niet aanwezig bij de geboorte. De vroedvrouw heeft nagelaten de geboorte aan te geven. In verband met zijn voorgenomen huwelijk moest Jitze een akte van bekendheid (AvB) laten opstellen. Daarin wordt verklaard dat niemand de juiste geboortedatum weet, wel het jaar. Er wordt geen geboortedatum bepaald. Verder is er ook geen opdracht om Jitze alsnog in te schrijven. Des te merkwaardiger is het dat in het certificaat Nationale Militie, uitgegeven te Leeuwarden op 5 juli 1837, als geboortedatum 1 april 1812 staat vermeld. Bovendien staat hij in de Bevolkingsregisters van de Maatschappij van Weldadigheid vermeld met geboortedatum 01-04-1812!! als aangekomen op 08-11-1833 en ingedeeld in Wilhelminaoord. Volgens meergenoemde AvB zou hij in Frederiksoord (Noordwolde) wonen. [Akte van Bekendheid, opgemaakt op 26 september 1837 en bekrachtigd door de Regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Heerenveen, Provincie Vriesland op 25 october 1837].
Het onderzoek of hij toch in 1837 alsnog in de Burgerlijke Stand is ingeschreven, heeft geen resultaat opgeleverd.
2
Bij haar huwelijk heeft Johanna de achternaam Keizer. Haar ouders heten dan Theunis Sikkes Keizer en Geesjen Free
3
Bij haar geboorte door Jitze erkend
4
Ook als Kornelis geschreven.